שירותי חינוך – מליץ

אתגרים חינוכיים גדולים ממשיכים לעמוד בפנינו. על מובילי חינוך וחברה בעולם היהודי להסתגל לעידן החדש ולהתאים את פעולותיהם בהתאם. מליץ תמשיך לפתח כלים ותוכניות יצירתיים, תקדם יוזמות חדשניות אשר מטרתם לאפשר לחזק את אותם מובילי דרך בעולם היהודי לקחת על עצמם את האחריות לעצב את העתיד של מדינת ישראל ושל העם היהודי בעשורים הבאים.

Radio.Melitz.Org
A PASSION FOR A PEOPLE