תמכיה במליץ

פרטי העברה בנקאית לחשבון מליץ בישראל
לפקודת אגודת מליץ, ע”ר מס’ 580052553
בנק דיסקונט )11)
סניף רחביה )066)
מס’ חשבון 1674163

כתובת למשלוח המחאות -ת.ד 2129 ירושלים, מיקוד 9102101
Melitz P.O.Box – 2129 Jerusalem, 9102101

למליץ יש אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46

For gifts that originate from the USA, a check can be sent to us directly or as an American tax-deductible donation to:
Jewish Federations of North America (JFNA)
When sending a check, please include the following information:
Specify that the funds are to be granted to Melitz
Provide your name and address
The check should be sent to:
Nikki C. Friedman
UIA Supplemental Giving Grants Executive
Jewish Federations of North America
25 Broadway, Suite 1700
New York, NY 10004-1010
USA
Phone #: 212-284-6619
E-mail: israelgrants@jewishfederations.org
A tax deductible receipt will be issued in the USA.

Here is the Melitz Israel bank details:
Melitz (Avraham Infeld’s Book Project)
Israel Discount Bank
Branch name: Rehavia, Jerusalem
SWIFT: IDBLILITXXX
IBAN: IL930110660000003674160

 

Radio.Melitz.Org
A PASSION FOR A PEOPLE