מליץ – Melitz

חינוך יהודי איכותי אינו עוסק במתן תשובות פשוטות לשאלות קשות. מדובר ביכולת של אנשים לשאול את השאלות הרלוונטיות שיכולות לעזור להם לפרש את זהותם בעולם יהודי רב גווני. תוכניות מליץ מעוצבות בקפידה כדי לעורר סקרנות לגבי ישראל והעם היהודי. באמצעות אתרים, מקורות ויצירתיות, תוכניות מליץ מאפשרות לאנשים להתמודד עם בעיות קשות ולהפוך אותם לרגעים חינוכיים בעלי השפעה ארוכת טווח.

Radio.Melitz.Org
A PASSION FOR A PEOPLE